Verkiezingstijd, tijd om zieltjes te winnen

Volgend jaar zijn er weer gemeentelijke verkiezingen. Dat zou voor de gemeentelijke processen niks uit moeten maken, helaas is dit niet het geval.

Groenlinks en de SP waren in Nijmegen het grootst tijdens de vorige verkiezingen en willen de Skaeve huse er nu dan ook in rap tempo er doorheen duwen, om zichzelf een schouderklopje te kunnen geven.

Wat hierin echt wringt is de manier waarop het gebeurt. Van een van de raadsleden werd er een mail ontvangen door een belanghebbende waarin wordt gezegd dat het proces niet een schoonheidsprijs verdient, maar dat ze er nu wel op zullen gaan letten dat de wethouder zich aan de regels houdt. Hoezo nu wel? Waarom niet daarvoor ook? Dat is de taak van de raad, om te controleren dat wethouders zich houden aan de regels.

Het erge aan het proces rondom de Skaeve huse aan het Stationsstraat in Nijmegen Noord is dat iedereen die zich ook maar een beetje verdiept, aan zijn of haar water aan kan voelen dat het echt niet klopt. En dat deze locatie zeker niet de meest geschikte locatie is voor deze doelgroep, om meerdere redenen.

Aan  iedereen zou ik dan ook aanraden eerst een keer bij een raadsvergadering langs te gaan voor de volgende verkiezingen. Ik persoonlijk was zo teleurgesteld in de partij waar ik altijd op heb gestemd, dat ik dat volgend jaar zeker niet weer zal doen. En dan gaat het niet over de eindbeslissing die de partij maakt, maar de complete desinteresse waarmee ze deze beslissing maken, desinteresse voor de toekomstige Skaeve huse bewoners, alsook desinteresse voor de huidige bewoners. Desinteresse voor het verloop van het proces en voor het afwegen van feiten.

En als je dan naar een raadsvergadering gaat, ga er naar eentje met een beslisronde en een onderwerp dat je interesseert. Dan kun je goed het proces beoordelen. Dat er vragen worden gesteld door de partijen (voor de show) want of het antwoord nou wel of niet gegeven wordt, of dat het gegeven antwoord wel bij de waarheid in de buurt komt, interesseert niet. Dat raadsleden de hele vergadering op hun telefoon of facebook bezig zijn. Dat ze zich gedragen als een stel puber jongeren en andere raadsleden niet met respect behandelen.

Als je dan dit soort dingen mee maakt dan weet je weer meteen waarom mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Omdat het de wethouders en raadsleden gewoon niet interesseert wat er met hun inwoners gebeurt. Als dit proces plaats had gevonden in een ander land hadden we schande gesproken over het proces, hadden we geroepen, mensenrechten en misbruik van macht.

 

 

Advertenties

Klaar voor de strijd

De laatste keer dat ik een bericht poste was vlak na de raadsvergadering waarin het besluit voor de locatie van de Skaeve huse aan het Stationsstraat in Nijmegen Noord in stand werd gelaten.

Op de vergadering werd er meerdere uitspraken door dhr. Frings gedaan die niet overeenkomen met wat hij eerder heeft gezegd of met de werkelijke feiten.

Het is bijzonder om mee te maken dat de gemeenteraad geen enkele waarde hecht aan een goed process of aan waarheid. Er wordt niet dieper doorgevraagd bij overduidelijke onjuistheden.

Voor de vorm waren er in de vorige vergadering wel vragen gesteld, maar de inhoud van de antwoorden spelen geen enkele rol, zelfs als overduidelijk vragen niet beantwoord worden.

Nu begint dus de volgende fase. Op naar de bezwaarprocedure!

 

Fact-check wethouder Frings deel 1

In Nijmegen Noord is er opvang voor de daklozen met psychische en verslavingsproblematiek bij de kwekerijen.

Ik hoop dat dhr Frings de Warmoes heeft ingelicht over hun toekomstige taak! Dit is een historische boerderij waar je als uitje kan meehelpen. Dit is geen opvanglocatie voor daklozen. Waar IrisZorg 11,3 miljoen subsidie krijgt voor de opvanglocaties in het centrum, krijgt de Warmoes geen structurele subsidie.

Waar alle opvanglocaties, behalve de MFC, in het centrum daklozen met psychische en verslavings problematiek weert, omdat het een zeer lastige doelgroep is met specialistische hulpvraag, wil dhr. Frings deze kleine historische boerderij ongevraagd en zonder overleg met deze taak opzadelen. Iets waar ze niet op ingericht zijn en ook compleet niet op voorbereid zijn.

De Warmoes is geen onderdeel van de zorgketen in gemeente Nijmegen en zeker niet ingericht als daklozen opvang, ze hebben niet de hulpverleners in dienst, en krijgen hier geen subsidie voor, anders dan de andere locaties in het centrum.

Nog verbazingwekkender is dat de raadsleden alles voor zoete koek slikken dat uit de mond van dhr. Frings komt. Wat dhr. Frings hier zegt is gewoon niet waar, ik zal het woord leugen maar niet gebruiken.

Dagbesteding is essentieel

Door een buurtbewoner is er tijdens de inspraak bij de gemeente Raad benadrukt dat dagbesteding essentieel is voor een mens. Ook in een subsidie aanvraag voor de opvang van daklozen door gemeente Nijmegen wordt het belang van dagbesteding aangehaald. Volgens deze subsidie aanvraag is zonder dagbesteding deelname aan het maatschappelijk verkeer onbereikbaar en leidt het tot terugval.

Volledige deelname aan het maatschappelijke verkeer blijft voor kwetsbare mensen met complexe problematiek onbereikbaar wanneer passende dagbesteding ontbreekt. Het belang van dagbesteding wordt breed onderkend: een zinvolle dagbesteding is essentieel voor het welbevinden van mensen en het (her)ontdekken van hun capaciteiten, van hun ‘eigen kracht’. Het hebben van belonende/zinvolle dagbesteding is essentieel voor het voorkomen van terugval. Ook wordt hiermee bereikt dat de doelgroep tijdens hun activiteiten niet overlastgevend op straat is en kan het deel dat betaald werk vindt uitstromen uit een uitkering.’

De locatie die gemeente Nijmegen op het oog heeft voor de Skaeve huse in Nijmegen Noord ligt 10 km van de dagbesteding op de Nieuwe Dukenburgseweg.

Als dagbesteding essentieel is, en daar veel subsidie voor wordt gegeven, hoe kan het dan dat je daklozen met verslavings en psychische problematiek op zo’n grote afstand van de dagbesteding wil plaatsen?

 

 

Liever lui dan moe

Volgens wethouder Frings van gemeente Nijmegen zijn er voor de Skaeve huse in Nijmegen Noord maar 2 locaties overwogen. Voor de bestaande stad waren er destijds 23 locaties overwogen. Nou is de bestaande stad veel voller gebouwd dan Nijmegen Noord, dus hoe kan het dat er meer te onderzoeken locaties in de bestaande stad waren te vinden dan in Nijmegen Noord.

Bijgevoegd een kaartje met grond in handen van gemeente Nijmegen in de buurt van het Stationsstraat. Als je dit bekijkt, zou je dan niet denken dat in Noord meer dan 2 locaties overwogen hadden moeten worden?

Daarbij moet ook de vraag gesteld worden of het uiterste noorden van Nijmegen uberhaupt een geschikte locatie is voor Skaeve huse gezien de afstand tot voorzieningen en de dagbesteding.

Er wordt door de gemeente gezegd dat Skaeve huse een permanent onderdeel zou moeten zijn van hun woningbeleid. Waarom is dit dan niet verwerkt en meegenomen in alle nieuwbouwplannen?

grond in eigendom gemeente nijmegen

Food for thought: Is het niet vreemd dat de gemeente Nijmegen zoveel grond in handen heeft? Wat zien zij als hun taak? Projectontwikkelaar?

Hart voor kwetsbare mensen

Als wij als wijk Ressen in Nijmegen Noord aangeven dat wij de gekozen locatie in Noord geen goede locatie vinden voor deze doelgroep, dan  worden wij beschuldigd van een gebrek aan empathie en medemenselijkheid. Dit terwijl wij aangeven, dat volgens de regels daar geen mensen mogen wonen, of je nou dakloos bent of niet.

Het is heel vreemd dat mensen die zeggen deze doelgroep te willen helpen, het geen enkel probleem vinden dat deze doelgroep veel te dicht bij de windmolens komen te wonen. Continu heb je daar geluidshinder van, hoe dichterbij je woont hoe erger.

We hebben het hier over een kwetsbare doelgroep. Mensen met psychische problematiek. Ik denk dat als je hart hebt voor deze mensen en je ze echt wilt helpen, dat je dan een goed plekje moet zoeken waar ze echt tot rust kunnen komen zonder zoef-zoef-zoef de hele dag en nacht lang.

Overigens gaat het niet alleen om het geluid. Volgens onderzoek uitgevoerd door het RIVM gaat het overigens niet alleen om het geluid maar ook schaduw, trilling, waarschuwingslichten en andere visuele aspecten. Er is zelfs een naam voor de gezondheidsklachten die omwonenden van windmolens kunnen ervaren wind-turbine-syndroom, waarbij mensen last kunnen krijgen van de volgende symptomen:

  • verstoring van slaap
  • hoofdpijn
  • tinnitus (oorsuizen)
  • druk op de oren
  • duizeligheid
  • misselijkheid
  • visuele vervaging
  • tachycardia (versnelde hartslag)
  • prikkelbaarheid
  • paniekaanvallen

Ik vraag je weereens: Als je hart hebt voor deze doelgroep, en het beste met hun voorheeft, dan zou je dit toch niet acceptabel moeten vinden?

Lees de lijst met symptomen nogmaals en bedenk voor jezelf wat dit kan doen met mensen die al ernstige psychische problemen hebben.

Is dit dan medemenselijk? Dat ‘gewone’ bewoners uitgekocht worden omdat je niet te dicht bij een windmolen mag wonen. Maar als je dakloos bent en het maar voor 10 jaar is, dan is dat acceptabel? 10 jaar is een lange tijd om ernstige geluidshinder te ervaren.